Training De Verbinding

Waar, wanneer en wat zijn de kosten?

  • Waar: Huntum 28, Amsterdam
  • We werken van 09 tot ongeveer 13 uur
  • Wanneer: drie zaterdagen:
  • Kosten: €  voor drie zaterdagen
  • Aanmelden: sonja.nuyt@gmail.com
  • Plaatsing op volgorde van aanmelden. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd
Verbind je lichaam met je gedachten en je gevoelens: her-open je potentieel met Tibetaanse yoga en meditatie

Doel: Verbinding Maken
Onze gedachten, onze gevoelens en ons lichaam lijken vaak los van elkaar te werken. Door ze weer blijvend met elkaar te verbinden, kunnen we een creatieve energiestroom ontsluiten, die ons helpt ons werkelijke potentieel te zien, te voelen, te waarderen en effectief aan te wenden.

Methode: Tibetaanse Yoga & Meditatie
Om deze verbinding tussen onze gedachten, onze gevoelens en ons lichaam te maken en open te houden, bieden de tradities van Tibetaanse yoga en meditatie heel praktische, doelgerichte en voor iedereen uitvoerbare technieken.

Waarom zijn we de Verbinding kwijt?
We zijn allemaal de optelsom van ons verleden. Als zodanig hebben we vaste denk- en voelpatronen ontwikkeld, die we vaak zelf niet overzien. Ons lichaam is de stoffelijke verzamelplaats en unieke uitdrukking van alles wat we in onze persoonlijke geschiedenis hebben geleerd en ervaren: ons hele verleden is erin aanwezig – deels bewust, merendeels onbewust. Die vaste denk- en voelpatronen kunnen zich gemakkelijk vertalen naar lichamelijke blokkades. Uiteindelijk kan een negatieve cirkel ontstaan waarin de lichamelijke blokkades de vaste denk- en voelpatronen weer versterken.

Hoe helpen Tibetaanse Yoga & Meditatie bij Verbinding?
Bij Tibetaanse yoga worden alle lichamelijke bewegingen heel langzaam uitgevoerd. Door de grote traagheid in de oefeningen, kun je precies voelen waar je spieren zich spannen, waar je verkrampt, hoe je adem blokkeert, welke delen van je lichaam niets voelen, waar in je lichaam je gevoelens eventueel vermijdt te ervaren. Dankzij Tibetaanse yoga oefeningen neemt je bewustzijn van patronen en blokkades toe, stroomt je energie vervolgens vrijer en vind je een betere balans tussen spanning en ontspanning, tussen denken en voelen. Iedereen reageert hier weer anders op: je kunt er vrolijk of ontroerd van worden, stil of juist levendig.

Stilte is schaars geworden, vooral in ons eigen hoofd. Toch hebben we stilte nodig om te scheppen: alleen in stilte kunnen we ons verbinden met onszelf. Tibetaanse meditatie betekent dan ook vooral: stilzitten, stil zijn en op laten komen wat er op komt – om daar vervolgens liefdevol, vol mededogen en zonder oordeel naar kijken. Het betekent ook alles durven toelaten: gedachten, emoties, meningen – tot het steeds stiller wordt. Net als bij Tibetaanse yoga, helpt Tibetaanse meditatie je naar een ruimer bewustzijn, vrijere energie en een groter evenwicht tussen gedachten, gevoelens en lichaam.

Hoe?
De dagindeling is als volgt: we beginnen elke dag met Tibetaanse yoga oefeningen gevolgd door Tibetaanse meditatie, waarna ik iets vertel over wat het Boeddhisme voor ons kan betekenen
De eerste dag zullen we ons bewust worden van onze vitaliteit en de balans tussen lichaam en geest. Dit doen we via Tibetaanse yoga oefeningen en meditatie sessies en daarnaast zal ik iets vertellen over de verschillen tussen Boeddhistische en westerse manieren van kijken naar het lijden.

De tweede dag staat in het kader van ons hart: de Tibetaanse yoga oefeningen en meditatie sessies maken ons bewuster van hoe we met ons hart omgaan. We gaan het hebben over mededogen: hoe kunnen we vol mededogen blijven kijken naar onszelf en anderen en daarbinnen toch duidelijk onze grenzen aangeven.

De derde dag doen we oefeningen die ons bewustzijn kunnen vergroten: in specifieke Tibetaanse yoga oefeningen en meditatie sessies ervaren we onze verschillende lagen van bewustzijn.

“Even mijn moment, heerlijk een ontdekkingsreis maken naar mezelf van binnen. Ik heb echt contact met mijzelf leren maken.”

“Ik heb stappen kunnen maken door de ervaringen en reflectie tijdens de Verbinding, stappen waar ik heel lang tegenaan hikte.”

Dankzij de verbinding, heb ik inzicht verkregen in mijzelf. Dit inzicht wordt gebracht door een prachtige combinatie van oefenen, fysiek en mentaal bewegen. Zonder oordeel zie je dromen, verlangens en ga je met dit inzicht een stap verder in mentale ontwikkeling. Sonja, dank hiervoor! Het is een aanrader voor eenieder die verder wil in ruimte en rust!

Mandala - Bewustzijntraining: bewustzijn training in Amsterdam door Sonja Nuyt
AH - Bewustzijntraining: bewustzijn training in Amsterdam door Sonja Nuyt